Den digitale transformation blokeres af manglende kompetencer i topledelsen

Den digitale transformation blokeres af manglende kompetencer i topledelsen

At den digitale udvikling sker i eksplosiv hast, er bestemt ikke nogen nyhed. Alligevel er udviklingen i dag hurtigere end nogensinde tidligere. Det skaber en masse muligheder, men mange virksomheder har svært ved at følge med.

Det er især topledelsens tekniske kompetencer samt en manglende forståelse for den digitale markedsføring, der sænker farten for mange virksomheder i forhold til at udfolde det store forretningspotentiale.

Dette bliver underbygget af, at det kun er 29 procent af personerne i de danske direktioner og bestyrelser, der har dybdegående, digitale kompetencer.

En øget fokus på centralisering af digital styring skaber bedre kommunikation

Det er bestemt ikke sådan, at der ikke sidder en masse mennesker med digitale kompetencer – tværtimod! I rigtig mange forskellige afdelinger som marketing, IT, corporate communication, kundeservice, HR og mange flere, sidder der medarbejdere der sagtens kan varetage komplekse digitale opgaver.

Problemet er, at det ikke umiddelbart er blevet defineret som deres arbejdsopgaver. Det er nogle opgaver, de varetager sig, fordi de kan mærke, at behovet er der. Dette resulterer i, at folk rundt omkring i virksomheden ikke er sikker på, hvem der laver hvad. Konsekvensen er en dårlig kommunikation. Både internt i de forskellige afdelinger, men også afdelingerne imellem. Derudover tage disse opgaver selvfølgelig tid fra medarbejderne, som ellers burde bruge denne tid til deres egentlige arbejdsopgaver.

Ved at øge og centralisere de digitale kompetencer i topledelsen vil en stor de af problemerne hertil undgås. Hvis topledelsen selv er i stand til at gennemskue de digitale udfordringer, og derved kan kommunikere disse udfordringer og de dertilhørende løsninger nedad i virksomheden, vil den overordnede strategi blive meget mere tydelig og effektiviteten i virksomheden væsentligt højere.

Uddannelse af topledelsen

Det er ikke så let, som det umiddelbart lyder, at få et indgående kendskab til den digitale transformation. At tilegne denne viden kræver tid, som mange ledere desværre ikke har.

For at imødekomme denne problematik bør ledelsen sætte sig ind i transformationen overfladisk, for derefter at uddelegere ansvaret til nogle enkelte ansvarlige. Disse ansvarlige skal derudover have en god indsigt i projektledelse, da mange af deres opgaver vil være at have ansvaret og sætte kursen i et givent projekt. Hvis du vil have større kendskab til projektledelse, kan du klikke her.

Digital marketing vinder stadig indpas

Hvad der lød usandsynligt for bare et årti siden, er i dag realiteten – der er et større spend på digital marketing end den mere traditionelle, transaktionelle marketing. Denne tendens ser ikke ud til at stoppe lige foreløbigt.

At der er et så stort spend på digital marketing er endnu mere utroligt, når man tager i mente, at virksomheder rent faktisk har det med at underinvestere i deres digitale marketingstiltag. Hvis topledelsen får en større indsigt heri, vil du formentlig allokere flere ressourcer til sådanne tiltag, og derved få et forspring i forhold til andre virksomheder.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *